اینورتر و کانورتر

کانورتر به معنی مبدل است و به وسیله ای  گفته می شود که یک پارامتر را به پارامتر دیگر تبدیل می کند.

کانورتر یك واژه كلی می باشد،مثلا” كانورتر ولتاژ به جریان ویا كانورتر DC به DC ویا كانورتر فركانس به جریان، ولی اینورتر به صورت تخصصی فقط به دستگاهی گفته می شود كه جریان DC را به AC تبدیل می کند.

تفاوت های اینورتر و کانورتر

اینورتر و کانورتر هر دو مبدل هستند اما چه چیزی را تبدیل میکنند؟

خروجی و وروی آن چه پارامترهایی هستند؟

مدار های اینورتر و کانورتر هر دو دارای مدار oscillator بوده و یک مقدار ولتاژ را به سطح بالاتر یا پائین تر تبدیل می کنند.

ولی در مدار های اینورتر

فقط یک سطح ولتاژ D.C را به ولتاژ A.C تبدیل می کنند.

مانند اینورتر باتری 12 ولت اتوموبیل که آن را به 220 ولت متناوب تبدیل میکند

در مدار های کانورتر

یک سطح ولتاژ از D.C را به سطح ولتاژ بالاتر یا پایین تر D.C تبدیل میکند

مانند کانورتر 12 ولت D.C به 48 ولت D.C

یا تبدیل ۱۲ ولت D.C به ۵ ولت D.C با جریان بالاتر در مدار های سوئیچینگ

اما تبدیل ۱۲ ولت D.C به ۵ ولت D.C با رگولاتور جزو کانورتر ها نمی باشد، چون از مدار سویچینگ یا اوسیلاتور استفاده نکرده اند.

تفاوت اینورتر و کانورتر به صورت کلی

در نهایت اینورتر را اگر بخواهیم به طور کامل توضیح دهیم یک دستگاه الکترونیکی می باشد که وظیفه ی تبدیل جریان dc به جریان ac را دارد.

یعنی  ورودی

دستگاه یک جریان مسقیم می باشد ولی خروجی آن یک جریان متناوب.

و کانورتر هم  به طور کلی یعنی مبدل و این مبدل بودن می تواند تبدیل ولتاژ به جریان باشد یا تبدیل dc به dc، و در کل تبدیل یک پارامتر به پارامتر دیگر است.

و به طور کلی این قضیه برای هر پارامتری صدق می کند.

اما در اینورتر به صورت تخصصی این تبدیل انجام می شود آن هم تبدیل جریان dc به ac است.