خدمات

تمامی محصولاتی که از این شرکت خریداری میکنید دارای گارنتی میباشد و در صورت نقص احتمالی در کارکرد دستگاه این شرکت تمامی مسئولیت آن را به عهده خواهد گرفت.
رضایت شما مشتریان عزیز در همکاری با این مجموعه جزء افتخارات ماست.