نصیر موج گسترش

خدمات شرکت

گارانتی

دستگاه های دارای کارت گارانتی تا یک سال گارانتی عیب یابی و تعمیر میشوند

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش توسط شرکت انجام میشود

نصب و راه اندازی در محل

دستگاه هایی که نیاز دارند در محل نصب و راه اندازی میشوند و تست میشوند